Uitnodiging ledenvergadering KNHS regio Noord-Brabant

Het secretariaat van de KNHS Regio Noord-Brabant nodigt onze leden uit tot het bijwonen van haar ledenvergadering op woensdag 24 april om 20.00 uur in Haaren. 

De agenda vind je hier.

Algemene ledenvergadering

Twee keer per jaar worden alle leden van PSV Taxandria uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar.

De eerste is op:

Dinsdag 19 maart 2019

Alle leden zijn welkom vanaf 20.30 uur in de kantine van de overdekte oefenruimte Taxandria in Diessen.

De stukken voor de ledenvergadering worden per mail verstuurd. Mocht je zelf een onderwerp ter sprake willen brengen, dan kun je dit vooraf kenbaar maken door een mail te sturen of je stelt je vraag / maakt je opmerking tijdens de rondvraag op de avond zelf.

Wij hopen op een grote opkomst!